Moodle Yerevan "Haybusak" University

Ձեր զննարկիչում պետք է ակտիվացվեն cookie-ները:
Մուտք գործել օգտագործելով Ձեր հաշիվը.

Առաջին անգա՞մ եք կայքում։

Download the app and in app enter web address https://haybusakmoodle.am/

App Store appstoreee

Google Playgoogleplayyy